saules siluma logo

 

phone  +370 690 32222      email  info@saulessiluma.eu      map  Jotvingių g.15, Kaunas     

Prekių grąžinimas

Grąžinimo tvarka

Tuo atveju, jei nusipirkę vieną iš prekių, pastebėjote, kad ji nekokybiška, 
Jūs turite teisę grąžinti prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo 
pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai 
pakeičiama į kokybišką prekę, pašalinami defektai arba Jums grąžinami 
sumokėti pinigai.

Kokybiški elektros ir šildymo prietaisai gali būti grąžinami tik per teisės 
aktuose, bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik 
laikantis Taisyklių 11 punkte nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės
grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė,
mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės 
prekę tinkamos kokybės preke, pašalinti defektus arba grąžinti 
už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos,
 šalinami defektai ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo 
ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio 
ministro įsakymu Nr. 217.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 
2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų 
pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos 
naudojant ryšio priemones", taisyklių nustatyta tvarka.
 Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

*     grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

*     prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

*   prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos
(nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
(šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

*    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, 
kokios buvo Pirkėjo gauta;

*   grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, 
garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo 
dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.